អំពី​ពួក​យើង

មនុស្សកាន់តែច្រើនកំពុងប្រឈមមុខនឹងត្រូវបានឆ្លងមេរោគដោយ covid-19 និងប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវការរបាំងដើម្បីការពារយើងអាចផ្តល់ជូននូវខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបាំងមួយដែលពេញលេញដូចខាងក្រោម:

1. មិនមែនជាត្បាញការផលិតក្រណាត់ឬក្រណាត់បញ្ចប់

2. បន្ទាត់មិនមែនជាត្បាញផលិតក្រណាត់រលាយផ្លុំឬក្រណាត់បញ្ចប់

3. មិនមែនជាត្បាញក្រណាត់ម៉ាស៊ីនរន្ធ

4. របាំងខ្សែពួរ

5. របារច្រមុះ

6. របាំងធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនសម្រាប់របាំងរបាំង N95 វេជ្ជសាស្រ្តនិង

អត្ថប្រយោជន៍របស់យើង

ដំណឹង

ផលិតផលថ្មីបំផុត