អំពី​ពួក​យើង

Xiamen បាន Hanye ប្លាស្ទិច Co. , Ltd. bulid ឡើងពីឆ្នាំ 2014 តំបន់នៅជុំវិញ 5000sqm ។

យើងមានសិក្ខាសាលានិងសិក្ខាសាលាទាំងពីរចាក់ពុម្ពលូនិងប្រហែល 200 នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្ររបស់យើង។

យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សិតមួយនៅក្នុងទីក្រុង beauiful ចិនដើម្បីមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Xiamen ខេត្តហ្វូជាន។

យើងត្រូវបានអនុម័តដោយ:

1, ISO9001: 2008

2, ISO14001: 2004

3, AITF16949: ឆ្នាំ 2016

ដំណឹង

ផលិតផលថ្មីបំផុត