विषयी अमेरिका

अधिक आणि अधिक लोक covid-19 संसर्ग होऊ येत आहेत, आणि सर्व लोकांना संरक्षण करण्यासाठी मास्क गरज, आम्ही खाली संपूर्ण मास्क उत्पादन ओळ देऊ शकता:

1. बिगर विणलेल्या फॅब्रिक उत्पादन ओळ किंवा पूर्ण फॅब्रिक

2. वितळणे विकसित झालेला बिगर विणलेल्या फॅब्रिक उत्पादन ओळ किंवा पूर्ण फॅब्रिक

3. न विणलेल्या फॅब्रिक फट मशीन

दोरी लपवू 4

5. नाक बार

6 वैद्यकीय मास्क आणि N95 मास्क मशीन बनवून मास्क

आमच्या फायदा

बातम्या

नवीनतम उत्पादन