हाम्रोबारे

थप र मान्छे covid-19 द्वारा संक्रमित सामना गर्दै हुन, र सबै मानिसहरू रक्षा गर्न मास्क गर्नु पर्दैन, हामी तल रूपमा पूर्ण मास्क उत्पादन लाइन प्रस्ताव:

1 गैर-बुना कपडा उत्पादन लाइन वा समाप्त कपडा

2. पिघल-Blown गैर-बुना कपडा उत्पादन लाइन वा समाप्त कपडा

3. गैर-बुना कपडा भट्ठा मिसिन

डोरी मास्क 4

5 नाक पट्टी

6 चिकित्सा मास्क र N95 मास्क लागि मिसिन बनाउन मास्क

हाम्रो लाभ

समाचार

सबैभन्दा नयाँ उत्पादन