අපි ගැන

Xiamen Hanye ප්ලාස්ටික් Co., Ltd., 2014 වසරේ සිට bulid, 5000sqm පමණ මෙම ප්රදේශයේ.

අපි එන්නත් හා වැඩමුළුව තෙරපුම් අච්චු වැඩමුළුව දෙකම තියෙනවා, හා මහජන 200 ක් පමණ අපේ කර්මාන්ත ශාලාවේ වැඩ.

අපි Xiamen, ෆුජියාන් පිහිටා ඇති චීනයේ beauiful නගරයේ, අච්චුවක නිෂ්පාදක වේ.

අප විසින් අනුමත කර ඇති:

1, ISO9001: 2008

2, ISO14001: 2004

3, AITF16949: 2016

පුවත්

නවතම නිෂ්පාදන