เกี่ยวกับเรา

ผู้คนมากขึ้นกำลังเผชิญจะติดเชื้อโดย covid-19 และทุกคนต้องสวมหน้ากากเพื่อปกป้องเราสามารถนำเสนอสายการผลิตหน้ากากเต็มรูปแบบดังต่อไปนี้:

1. ไม่ทอสายการผลิตผ้าหรือผ้าสำเร็จรูป

2. ละลายเป่าสายการผลิตผ้าไม่ทอหรือผ้าสำเร็จรูป

3. ไม่ทอเครื่องร่องผ้า

4. หน้ากากเชือก

5. บาร์จมูก

6. เครื่องทำหน้ากากหน้ากากทางการแพทย์และหน้ากาก N95

ประโยชน์ของเรา

ข่าว

ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด