VỀ CHÚNG TÔI

Ngày càng có nhiều người đang phải đối mặt bị nhiễm covid-19, và tất cả mọi người cần mặt nạ để bảo vệ, chúng ta có thể đưa ra một dây chuyền sản xuất mặt nạ đầy đủ như sau:

1. không dệt dây chuyền sản xuất vải hoặc vải thành phẩm

2. Dây chuyền sản xuất vải không dệt nóng chảy thổi hoặc vải thành phẩm

3. không dệt máy khe vải

4. mặt nạ dây

5. thanh mũi

6. mặt nạ làm máy cho khẩu trang y tế và khẩu trang N95

ADVANTAGE CỦA CHÚNG TÔI

TIN TỨC

sản phẩm mới nhất